Jan Moucha

 

 

Jan Moucha

 

člen Komory soudních tlumočníků a překladatelů

 

 

Kvalifikace a praxe:

Speciální státní jazyková zkouška pro obor překladatelství
30 let praxe, 9 studijních pobytů v USA, Velké Británii a Irsku
   

Nabízené služby:

Vedení a organizace kurzů angličtiny
  Tlumočení pro státní orgány a překlady úředních listin
  Tlumočení při obchodních jednáních
  Pomoc při jednání s orgány v anglicky mluvících zemích
  Překlady obchodní i soukromé korespondence
  Asistence při vyplňování formulářů (např. "zelená karta")
  Dabování filmů
   

Kontakt:

Písemně:   Na Pláni 1647, 547 01 Náchod

Telefonicky:  491 423 077

Mobil:    603 493 780 

E-mail:   jan.moucha@gatenachod.cz

   

Zpět na  obsah   nebo kurzy  nebo překlady  nebo  tlumočení

Aktualizace ze dne 09. 01. 2014